Inhaltspezifische Aktionen

Kontakt

 

Anschriften:

Dezernat E - Liegenschaften, Bau und Technik
Ludwigstraße 23
35390 Gießen

Tel.: 0641 / 99 - 12 501
Fax: 0641 / 99 - 12 509

E-Mail: Sekretariat.E1
JLU-Maps: https://www.uni-giessen.de/JLUmaps/?id=186529&lang=de

Abteilung E1 - Flächenmanagement
Ludwigstraße 23
35390 Gießen

Tel.: 0641 / 99 - 12 501
Fax: 0641 / 99 - 12 509

E-Mail: Sekretariat.E1
JLU-Maps: https://www.uni-giessen.de/JLUmaps/?id=186529&lang=de

Abteilung E2 - Bau und Technik
Ludwigstraße 23
35390 Gießen

Tel.: 0641 / 99 - 12 502
Fax: 0641 / 99 - 12 509

E-Mail: Sekretariat.E2
JLU-Maps: https://www.uni-giessen.de/JLUmaps/?id=186526&lang=de

Abteilung E3 - Immobilien- und Energiemanagement
Bismarckstraße 22
35390 Gießen

Tel.: 0641 / 99 - 12 521
Fax: 0641 / 99 - 12 529

E-Mail: Sekretariat.E3
JLU-Maps: https://www.uni-giessen.de/JLUmaps/jlu.standort.php?id=169989&lang=de